Loading...

Ground golf a zdrowie

Japońskie Stowarzyszenie Ground Golfa przeprowadziło badania porównujące stan zdrowia, cechy fizyczne organizmu oraz zdolności ruchowe graczy Ground Golfa oraz przeciętnych obywateli Japonii.

Celem badań było określenie roli i znaczenia sportu w społeczeństwie, jak również promowanie jego dalszego rozwoju, w oparciu o miarodajne badania naukowe. Badacze chcieli sprawdzić poziom zachorowalności na syndrom lokomocyjny.

1 stopień Lokomo: Stan rozpoczynającego się osłabienia elementów układu ruchowego(kości, mięśnie, ścięgna) oraz układu nerwowego.
2 stopień Lokomo: Stan pogorszonej jakości pracy elementów układu ruchowego (kości,mięśnie, ścięgna) i układu nerwowego.

Podstawę badania stanowiła ankieta przeprowadzona wśród zawodników, którzy w 2010 r. uczestniczyli w szkoleniu trenerskim 1 i 2 stopnia oraz równolegle wśród przeciętnych przedstawicieli podobnych grup wiekowych.
W grupie zawodników Ground Golfa: 175 mężczyzn i 91 kobiet, razem 166 osób.
W grupie osób niezwiązanych z Ground Golfem: 122 mężczyzn i 137 kobiet, razem 259 osób.
W sumie:  525 osób (297 mężczyzn i 228 kobiet).

Wyniki badań okazały się nieprawdopodobne. W porównaniu z przeciętnymi osobami, wśród zawodników Ground Golfa ryzyko zapadnięcia na pierwszy lub drugi stopień syndromu lokomocyjnego (Lokomo) występuje niezwykle rzadko.

Badania w ramach testu dwóch kroków wykazały, iż zakres kroku zawodnika Ground Golfa jest większy niż przeciętnej osoby. Skracanie się zakresu kroku powoduje zmniejszenie szybkości ruchu, zmniejszenie gibkości narządów ruchowych, zwiększa ryzyko możliwych wypadków takich jak chociażby potknięcia się. Aby zapobiegać temu w okresie starzenia się oraz wieku podeszłym należy pracować nad utrzymaniem zrównoważonej wielkości kroku.

Wyniki badań wykazują także znacznie mniejsze problemy psychiczne, bądź stopień depresji u zawodników Ground Golfa niż u przeciętnych osób niezwiązanych z Ground Golfem.

Klub AGI