Loading...

Zasady gry

Zasada 1: Po oddaniu strzału gracze muszą szybko się odsunąć, aby nie przeszkadzać kolejnym graczom.

Zasada 2: Gdy jest kolej na ruch kolejnego gracza, pozostali gracze nie powinni rozmawiać ani stać blisko niego, jego piłki lub bramki. Grupy nie powinny rozpoczynać rozgrywki do konkretnej bramki, dopóki inna grupa przed nimi nie zakończy swojej rozgrywki do tej bramki. Nikt nie powinien sobie przeszkadzać.

Zasada 3: Gracze powinni naprawić uszkodzenia lub ślady na boisku, które powstały podczas ich rozgrywki, zanim przejdą do kolejnej bramki.

Zasada 4: Po ustaleniu kolejności uderzania, gracze rozpoczynają rundę z maty startowej i liczą ilość oddanych strzałów do momentu aż piłka znajdzie się w okręgu bramki (zwanym tomari).

Zasada 5: Gracze powinni używać kije, piłki, bramki i maty startowe, które są zgodne ze standardami Związku Ground Golfa.

Zasada 6: Ćwiczenie uderzeń nie jest dozwolone podczas gry. Naruszenie tego zakazu skutkuje doliczeniem karnego punktu do wyniku gracza.

Zasada 7: Gracze nie mogą otrzymywać pomocy w trakcie gry, w tym jakiejkolwiek pomocy fizycznej lub w formie porady. Obejmuje to układanie ramp, otrzymywanie wsparcia od innych graczy lub ochronę przed wiatrem i deszczem. Naruszenie tego zakazu skutkuje doliczeniem karnego punktu do wyniku gracza.

Zasada 8: Gdy piłka wpadnie na teren z wysoką trawą lub gęstymi zaroślami, gracze powinni wówczas jedynie potwierdzić lokalizację swojej piłki. Naruszenia tej zasady tj. przycinanie trawy lub przyginanie gałęzi skutkują dodaniem punktu karnego do wyniku gracza. Gracze powinni uderzać piłkę z miejsca, gdzie znalazła się po poprzedzającym strzale.

Zasada 9: Do uderzenia piłki służy główka kija, nie wolno popychać ani przestawiać piłki bliżej bramki. Naruszenia tych zakazów skutkują doliczeniem karnego punktu do wyniku gracza. Uderzenia nie trafione w piłkę nie są doliczane do wyniku gracza.

Zasada 10: Jeśli gracz utraci piłkę lub wybije ją poza pole gry, wówczas dolicza się punkt karny do wyniku gracza. Piłkę z kolei umieszcza z powrotem na torze w miejscu, z którego gra jest możliwa, ale nie przesuwając jej bliżej bramki. Rozgrywka musi zostać wznowiona od miejsca, w którym znajduje się piłka.

Zasada 11: W wypadku, gdy na polu znajdują się piłki utrudniające rozgrywkę, mogą one zostać tymczasowo usunięte z trasy. Gracz, którego piłka przeszkadza w grze musi najpierw umieścić swój znacznik bezpośrednio za piłką patrząc od strony bramki, zanim usunie piłkę.

Zasada 12: Jeżeli wybita piłka uderzy piłkę innego gracza, wówczas piłka, która uderza powinna być pozostawiona w miejscu, gdzie się zatrzyma. Z kolei piłka, która została trafiona, powinna być z powrotem umieszczona na pierwotnej pozycji.

Zasada 13: Gracze nie mogą powtórnie uderzyć piłki w ruchu po pierwszym uderzeniu. Jeśli piłka zostanie poruszona przez wiatr, grę wznawia się z miejsca, w którym piłka pierwotnie się zatrzymała. Jeśli piłka zatrzyma się w otworze bramki, liczy się ona jako tomari (gracz zaliczył).

Zasada 14: Jeśli gracz trafi piłką do bramki jednym uderzeniem (hole-in-one), wówczas odejmuje się 3 punkty od końcowego wyniku tego gracza.

Zasada 15: Wyniki rozgrywki są podliczane i autoryzowane przez samych graczy. W przypadku wątpliwości lub trudnej decyzji, gracze powinni skonsultować się z innymi graczami.

Zasada 16: Standardowe pole do gry składa się z 8 bramek, tj. po 2 bramki na każdy dystans 50m, 30m, 25m i 15m.

Klub AGI